Szko豉 Podstawowa w 安ierczowie
.
Kontakt
cytaty
X-Steel - Wait


Ciekawe linkiE-podr璚znikiZnajd nas na fbObiadyZasady pracy zdalnej
Od 26X do 8XI 2020 r. zawieszone s zaj璚ia w formie stcjonarnej dla klas IV-VIII. Uczniowie i nauczyciele tych瞠 klas przechodz na tryb zdalny. Oto zasady dotycz帷e organizacji nauki zdalnej w naszej szkole.
 
 
Zasady realizacji zaj耩 zdalnych:
1. Zaj璚ia zdalne odbywaj si zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem nauczania.
2. W formie zdalnej realizowane s równie wszystkie inne zaj璚ia pozalekcyjne (zgodnie z dotychczasowym planem stacjonarnym).
3. Udzia uczniów w zaj璚iach zdalnych jest obowi您kowy.
4. Lekcja w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozosta造 czas, tj. 15 minut + czas planowanej przerwy uczniowie mog przeznaczy na odpoczynek, posi貫k czy przygotowanie si do kolejnej lekcji. Nauczyciele dbaj o równomierne obci捫enie ucznia prac przed monitorem poprzez naprzemienne korzystanie z podr璚znika i komputera.
5. Lekcja online odbywa si za po鈔ednictwem platformy Teams w programie Microsoft Office 365 z wykorzystaniem wideokonferencji. Ka盥y ucze ma obowi您ek posiadania konta na platformie Teams.
6. Uczniowie systematycznie odbieraj informacje zamieszczone przez nauczycieli, w tym wychowawc.
7. Rozmowy indywidualne i odpytywania przeprowadzane s przy w陰czonej kamerze ucznia i nauczyciela.
8. Nauczyciele udost瘼niaj materia造 dydaktyczne uczniom w module „zadania” na platformie TEAMS.
9. Uczniowie terminowo odsy豉j do nauczycieli wykonane zadania.
10. W sytuacji braku mo磧iwo軼i uczestniczenia w zaj璚iach online zgodnie z planem zaj耩 lekcyjnych, uczniowie s zobowi您ani wykona zadania zlecone w tym czasie przez nauczycieli.
11. Praca uczniów w trakcie zaj耩 zdalnych b璠zie oceniana. Ocenie podlegaj wszystkie aktywno軼i ucznia na zaj璚iach oraz realizowane w ramach nauki w豉snej. Sposób weryfikacji wiedzy i oceny pracy ucznia zale篡 od wymaga nauczyciela okre郵onych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
12. Oceny uzyskane do czasu realizacji nauczania zdalnego oraz w czasie pracy zdalnej i po jej zako鎍zeniu stanowi podstaw klasyfikowania i promowania uczniów.
13. Zachowanie si podczas zaj耩 prowadzonych online:
a. zaj璚ia online oraz rozmow zawsze pierwszy rozpoczyna i ko鎍zy nauczyciel.
b. ucze, który chce w陰czy si do rozmowy, oczekuje na zgod nauczyciela, nast瘼nie w陰cza mikrofon. Po zako鎍zonej wypowiedzi wycisza mikrofon (to pozwoli unikn望 zb璠nego szumu i zakócenia lekcji).
c. uczniom nie wolno wy陰cza mikrofonów innym uczestnikom rozmowy lub wideolekcji i robi zdj耩 uczestnikom spotkania.
d. na platformie uczniowie przechowuj, udost瘼niaj i tworz jedynie pliki potrzebne na lekcji, podczas zaj耩 uruchamiaj tylko pliki, programy i strony internetowe polecane przez nauczyciela.
e. uczniowie nie mog nikogo obra瘸, o鄉iesza, wzbudza niepokoju i innych negatywnych emocji.
f. login i has這 do logowania si na platformie ucze przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie udost瘼nia ich innym.
 
Z powa瘸niem Dyrektor Szko造
Dorota Przybylska
 
admin dnia pa寮ziernik 28 2020 10:32:42 · Drukuj
 
Dzie Papie瘸

16 X to Dzie Papie瘸 Jana Paw豉 II – polskie 鈍i皻o obchodzone co roku i ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 lipca 2005 roku, upami皻niaj帷e wybór kardyna豉 Karola Wojty造 na papie瘸. Z tej okazji uczniowie naszej szko造 zapalili znicze pod pomnikiem oddaj帷 ho責 papie穎wi-Polakowi.

 
admin dnia pa寮ziernik 28 2020 10:27:53 · Drukuj
 
Uniwersytet dzieci - zaj璚ia projektowe dla klasy II

W roku szkolnym 2020/2021 klasa II bierze udzia w bezp豉tnym projekcie „W kosmos z klas. Jakie tajemnice kryje wszech鈍iat”? Organizatorem przedsi瞝zi璚ia jest Uniwersytet dzieci. Projekt sk豉da si dwóch etapów: lekcji na rozgrzewk oraz lekcji tematycznych. W czasie realizacji programu uczniowie zdob璠 podstawowe informacje o przestrzeni kosmicznej, poznaj planety Uk豉du S這necznego, dowiedz si, dlaczego Ksi篹yc wygl康a czasem jak rogalik, b璠 projektowa strój kosmonauty. Pierwszy temat realizowany w ramach projektu dotyczy pracy w zespole. Uczniowie podzieleni zostali na 4 grupy. Ka盥a grupa otrzyma豉 20 nitek surowego makaronu spaghetti, 1 瞠lka, 1 metr ta鄉y malarskiej, 1 metr sznurka oraz no篡czki. Zadanie polega這 na zbudowaniu z tych materiaów jak najwy窺zej wie篡, która utrzyma 瞠lka. Na wykonanie tego 獞iczenia mieli zaledwie 20 minut. Przy wykonywaniu tego zadania uczniowie si 鈍ietnie bawili, ale i przekonali jak wa積a jest wspó逍raca. Wspólnie doszli do wniosku, 瞠 dzi瘯i zgodnej pracy w grupie mo積a osi庵n望 znacznie wi璚ej.

 
admin dnia pa寮ziernik 28 2020 10:27:02 · Drukuj
 
奸ubowanie pierwszoklasist闚

12 pa寮ziernika 2020r. w naszej szkole odby這 si pasowanie uczniów klasy I. Dzieci zaprezentowa造 swoje umiej皻no軼i recytatorskie i wokalne oraz pokaza造, 瞠 znaj przepisy ruchu drogowego. Po cz窷ci artystycznej z這篡造 郵ubowanie, a pani Dyrektor dokona豉 aktu pasowania na ucznia symbolicznym oówkiem. Na pami徠k ka盥y ucze otrzyma dyplom, a rodzice wr璚zyli swoim pociechom upominki. Ten dzie na pewno pozostanie w pami璚i ka盥ego pierwszaka, a s這wa przyrzeczenia b璠 dla nich wskazówk na dalsze lata nauki.Honorowym go軼iem podczas uroczysto軼i by豉 pani Wójt Gminy 安ierczów - Barbara Bednarz, która z這篡豉 "pierwszaczkom" serdeczne 篡czenia z okazji tak wazniego dla nich 鈍i皻a i wr璚zy豉 ka盥emu s這dki upominek. Z okazji zbli瘸j帷ego si 鈍i皻a Edukacji Narodowej pani Wójt z這篡豉 równie 篡czenia nauczycielom i pracownikom obs逝gi i administracji, 篡cz帷 zdrowia, wytrwa這軼i i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 
admin dnia pa寮ziernik 28 2020 10:25:25 · Drukuj
 
Projekt " Umiem p造wa"

W bie膨cym roku szkolnym uczniowie i uczennice klas: I i II bior udzia w programie " Umiem p造wa". Program obejmuje 20 godzin lekcyjnych dla ka盥ego ucznia. W ramach tego programu dzieci opanowuj b康 kszta速uj umiej皻no嗆 p造wania. Atrakcyjno嗆 prowadzonych w wodzie zaj耩 powoduje, 瞠 uczniowie z wielk ochot i rado軼i bior  w nich udzia, a nabyte umiej皻no軼i p造wackie oraz wiedza na temat odpowiedzialno軼i i bezpiecznego korzystania z basenu na pewno zaprocentuj w przysz這軼i.

 

 
admin dnia pa寮ziernik 16 2020 20:56:20 · Drukuj
 
Konkurs Plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszam uczniów kl. I-III do udzia逝 w konkursie plastycznym

pt.: "ZAGRO浩NIA WYPADKOWE W GOSPODARSTWACH WIEJSKICH OCZAMI DZIECKA”.

-Organizator konkursu: Wojewódzka Komisja ds. Bezpiecze雟twa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

-Cel konkursu:  popularyzacja w鈔ód dzieci i m這dzie篡 szkolnej znajomo軼i przepisów i zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy w zakresie realizacji zada profilaktyki wypadkowej.

-Technika prac: technika p豉ska (rysunek, praca malarska, grafika, wydzieranka itp.)

-Format prac: A3 lub A4

 

Dla zwyci瞛ców przewidziano atrakcyjne

nagrody ufundowane przez organizatorów Konkursu.

Termin sk豉dania prac: 30 pa寮ziernika 2020r. 

 

 
admin dnia pa寮ziernik 12 2020 00:54:52 · Drukuj
 
KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W naszej szkole od 12.10.20 r. zostaje wprowadzony obowi您ek noszenia maseczek podczas przerw oraz podczas korzystania z przestrzeni wspólnych -biblioteka,  鈍ietlica, stoówka, toalety.

 

Przypominam:

  • 柝e si czujesz? Zosta w domu

Je瞠li masz gor帷zk, kaszel lub inne objawy choroby – nie id do szko造 i zosta w domu. Poczu貫 si 幢e w trakcie lekcji lub na przerwie? Koniecznie poinformuj o tym nauczyciela.

  • Myj i dezynfekuj r璚e

Pami皻aj o dezynfekowaniu i myciu r彗. Nie dotykaj nosa, oczu i ust.

  • Zachowaj bezpieczn odleg這嗆

Aby chroni siebie i innych w miar mo磧iwo軼i zachowuj bezpieczn odleg這嗆 od kole瘸nek, kolegów czy nauczycieli. 疾by by這 to mo磧iwe, dyrektor Twojej szko造 mo瞠 wprowadzi ró積e godziny przerw lub zaj耩 na boisku. Je瞠li na korytarzu lub w innym miejscu oprócz Ciebie przebywa du穎 innych osób – zakryj usta i nos.

  • Nie podawaj r瘯i na powitanie

Tymczasowo zrezygnuj z podawania r瘯i na powitanie swoim kole瘸nkom i kolegom – u鄉iech i mi貫 s這wo zdecydowanie wystarcz!

  • Nie po篡czaj!

U篡waj swoich podr璚zników i przyborów -  nie po篡czaj od innych osób.

 

Z powa瘸niem,

Dyrektor Szko造 Podstawowej w 安ierczowie,

Dorota Przybylska

 
admin dnia pa寮ziernik 11 2020 23:42:51 · Drukuj
 
Informacja dla uczni闚 i rodzic闚

Informacje dla ósmoklasistów i rodziców

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

 

 

W szko豉ch dla dzieci i m這dzie篡, w których nauka ko鎍zy si w semestrze wiosennym

W terminie gównym

1.

2.

3.

j瞛yk polski -  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka -  26 maja 2021r. (鈔oda) – godz. 9:00 

j瞛yk obcy nowo篡tny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

1.

2.

3.

j瞛yk polski - 16 czerwca 2021r. (鈔oda) – godz. 9:00

matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00

j瞛yk obcy nowo篡tny - 18 czerwca 2021 r. (pi徠ek) – godz. 9:00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

 

Czas trwania (min.)

arkusz standardowy

przed逝瞠nie czasu,

o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

j瞛yk polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

j瞛yk obcy nowo篡tny

90

do 135

 

 
 
 
admin dnia pa寮ziernik 11 2020 23:16:03 · Czytaj wi璚ej · 26 Czyta · Drukuj
 
Pod Bia這-Czerwon"

Inicjatywa zak豉da sfinansowanie przez Rz康 Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w ka盥ej z gmin w Polsce, której mieszka鎍y do陰cz do projektu. Przedsi瞝zi璚ie ma na celu po陰czenie Polaków pod flag pa雟twow, a tak瞠 godne uczczenie pami璚i o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególno軼i w鈔ód m這dego pokolenia. Zach璚amy do tego, aby równie Pa雟twa szko豉 sta豉 si cz窷ci tego wielkiego historycznego przedsi瞝zi璚ia.

Ka盥y mieszkaniec danej gminy mo瞠 odda jeden g這s poparcia na swoj gmin pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/

W najbli窺zych dniach dost瘼na b璠zie równie interaktywna mapa, za pomoc której mo積a na bie膨co sprawdza liczb g這sów.

Serdecznie zapraszamy do udzia逝 w akcji!

 

 
admin dnia pa寮ziernik 01 2020 20:20:15 · Drukuj
 
Dzie j瞛yk闚 Obcych

26 wrze郾ia obchodzony jest Europejski Dzie J瞛yków. To Mi璠zynarodowe 安i皻o ustanowione zosta這 z inicjatywy Rady Europy. Jego celem jest zach璚enie do nauki j瞛yków obcych oraz propagowanie zalet ró積orodno軼i j瞛ykowej. Ten  dzie uczniowie obchodzili na sportowo. Poznali równie zabawy popularne w鈔ód dzieci z innych zak徠ków 鈍iata. 

 
admin dnia wrzesie 28 2020 13:45:42 · Drukuj
 
Sprz徠anie 安iata 2020

   Wrzesie zaskoczy nas pi瘯n aur to akcja „ Sprz徠ania 安iata” sta豉 si nie tylko szczytnym celem ale równie wielk przyjemno軼i.  Po raz kolejny, maj帷 do dyspozycji r瘯awiczki i worki na 鄉ieci uczniowie sprz徠ali wyznaczony teren.

Tegoroczna akcja Sprz徠ania 鈍iata przebiega豉 b璠zie pod has貫m „Plastik? Rezygnuj. Redukuj. Segreguj”. 
admin dnia wrzesie 28 2020 13:42:48 · Drukuj
 
Strona 1 z 10 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Nie jeste jeszcze naszym U篡tkownikiem?
Kilknij TUTAJ 瞠by si zarejestrowa.

Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Wyprawka do pobraniaZapisy do klasy I

Wychowanie dzieci

Bierzemy udzia
Tytu strony


Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.


Za堯 : W豉sne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | W豉sn Stron Internetow | Zg這 nadu篡cie